Over Visa Foundation

Visa Foundation streeft ernaar inclusieve economieën te ondersteunen waarin mensen, bedrijven en gemeenschappen kunnen gedijen. Door middel van subsidies en investeringen geeft Visa Foundation prioriteit aan de groei van genderdiverse en inclusieve mkb's. Visa Foundation ondersteunt ook bredere behoeften van de gemeenschap en rampenbestrijding in tijden van crises. Visa Foundation is in de VS geregistreerd als een 501(c)3-organisatie.

We werken vanuit een collectieve visie

We observeren, luisteren, denken erover na en bieden daarna hulp.

We zijn van mening dat oprechte en transparante relaties tussen ons team en onze partners ons in staat stellen een verscheidenheid aan standpunten, vaardigheden en middelen in te zetten om mondiale uitdagingen aan te gaan.

We pakken systemische barrières aan

We houden voor ogen hoeveel verder we moeten gaan.

We proberen de systemische barrières voor kleine bedrijven - met name die worden geleid door vrouwen of mensen uit ondervertegenwoordigde groepen - te verminderen, om zo bij te dragen aan een inclusievere wereldeconomie.

Kampioen in schaalbare oplossingen

Begin met het einddoel voor ogen.

We streven ernaar partners te ondersteunen die innovatieve oplossingen ontwikkelen en initiatieven te promoten die bijdragen aan een rechtvaardiger ecosysteem voor kleine bedrijven.


Aanpak en strategie

grocery store

Programma's en partnerships

Om onze inspanningen voor een rechtvaardiger economisch systeem voor genderdiverse en inclusieve mkb’s te bevorderen, werken we samen met toonaangevende organisaties over de hele wereld. Onze partners vallen over het algemeen in een van de volgende drie categorieën: non-profits die mkb’s ondersteunen, investeerders, alsmede entiteiten die zich richten op het bredere mkb-ecosysteem. Enkele voorbeelden van onze partners zijn: