We werken vanuit een collectieve visie

We observeren, luisteren, denken erover na en bieden daarna hulp.

We zijn van mening dat oprechte en transparante relaties tussen ons team en onze partners ons in staat stellen een verscheidenheid aan standpunten, vaardigheden en middelen in te zetten om mondiale uitdagingen aan te gaan.

We pakken systemische barrières aan

We houden voor ogen hoeveel verder we moeten gaan.

We proberen de systemische barrières voor kleine bedrijven - met name die worden geleid door vrouwen of mensen uit ondervertegenwoordigde groepen - te verminderen, om zo bij te dragen aan een inclusievere wereldeconomie.

Kampioen in schaalbare oplossingen

Begin met het einddoel voor ogen.

We streven ernaar partners te ondersteunen die innovatieve oplossingen ontwikkelen en initiatieven te promoten die bijdragen aan een rechtvaardiger ecosysteem voor kleine bedrijven.